CITÁTY  SLAVNÝCH

Poslední aktualizace:


Koně nám propůjčují křídla, která postrádáme.

Horses lend us the wings we lack.
Pam Brown

Tygr může mít půvab a sílu, lev mocnost a rezervovaný majestát, ale pro naprostou krásu a ušlechtilost jste přitahováni k tlukotu koně na dláždění.

The tiger may have its grace and strength, the lion its power and aloof majesty, but for sheer beauty and nobility you are hard pressed to beat a horse on the 'flag'.
Ron Flory

Kůň ! Kůň ! Království za koně !

A horse! A horse! My kingdom for a horse!
Richard III

Život bez koní.....neumím si to představit.

Life without horses....I don't think so.
W. Wilson

Jestliže by nebyli koně, nebyl bych kdo jsem dnes.

If it weren't for horses I wouldn't be who I am today.
W. Wilson

Jablko denně drží veterináře daleko.

An apple a day keeps the vet away.
W. Wilson

Žádná hodina života není ztracená, pokud je strávená v sedle.

No hour of life is lost that is spent in the saddle.
Sir Winston Churchill

Kůň běží s plícemi, setrvává se srdcem a vyhrává s charakterem.

A horse gallops with his lungs, perseveres with his heart, and wins with his character.
Tesio

Buď opatrný s koněm a se smyslem pro humor.

Be wary of the horse with a sense of humor.
Pam Brown

Jezdectví: Dialog dvou těl a dvou duší usilující o vznik dokonalé harmonie mezi nimi.

Riding: The dialogue of two bodies and two souls aimed at establishing perfect harmony between them.
W. Seunig

Miluj koně a pokus se rozumět jeho přirozenosti, aby ti mohl důvěřovat. Buď šťastný z malých pokroků na sobě a tvém koni, pak dosáhneš hravě velké věci.

Love the horse and try to understand his nature so that he can trust you. Be happy about the little progresses in yourself and in your horse, then you will achieve great things playfully.
Egon Von Neindorff

Dobrý muž se bude starat o své koně a psy nejen když jsou mladí, ale také když jsou staří a dosloužili.

A good man will take care of his horses and dogs, not only while they are young, but also when they are old and past service.
Plutarch

Potřebovali byste koně, neboť teprve jízda na koni dělá člověka dokonalým.
G.B.Shaw
- od návštěvníka stránek -

Jsme všichni vespolek tak blízce příbuzní jak dostihoví koně, ale nejsme tak pěkní na pohled.
J. Galsworthy
- od návštěvníka stránek -

Kamkoliv se v Anglii vrtneš, všude jsou přirození, zdraví, spokojení a opravdu milí Angličané; a co vždycky zjistíš ?
Že středem domácnosti je stáj.
G.B.Shaw

Že mi je můj kůň nejmilejší říkáš ty, člověče, že je hřích.
Kůň mi zůstal v bouři věrný, člověk ani ve větru.
Rene Keller

Nejtěžší dostih nevyhrávají nohy koně, nýbrž jeho srdce.
Jean Trarieux

Kůň, který dlouho stál, špatně poběží.
Ovidius

Kůň a jazyk se rodí bez uzdy.
J. John

Kůň bez jezdce je stále koněm. Ale jezdec bez koně je jen člověkem.
S. J. Lec

Když jsou dva na koni, jeden musí sedět vzadu.
W. Shakespeare

Časem i vzpurní býčci přec klidně před pluhem stanou, koně též naučí čas uzdu neblahou snést.
Ovidius

Kůň je Pegas vyhnaný z Olympu.
V. Kubín

Jinak voní seno koním a jinak zamilovaným.
S. J. Lec


Zpět na Citáty, přísloví a moudra