Jak uděláte ........
How do you......

přivodíte klisně porod ? Zdřímněte si.
induce labor in a mare? Take a nap.

vyléčíte koňskou zácpu ? Naložte ho do čistého přívěsu.
cure equine constipation ? Load them in a clean trailer.

dostanete výstavního koně do pozice opravdu nádherného držení těla ? Vemte ho ven pozdě v noci nebo jindy, když okolo není nikdo, kdo by jej viděl.
get a show horse to set up perfect and really stretch ? Get him out late at night or anytime no one is a round to see him.

přimějete koně mýt jejich vlastní nohy ? Vyčistěte vodní koryto a naplňte ho čistou vodou.
get a horse to wash their own feet ? Clean the water trough and fill it with fresh water.

přimějete klisnu porodit v teple ? Vemte ji na výstavu.
get a mare to come in heat? Take her to a show.

zajistíte březost klisny po prvním připuštění ? Nechte špatného hřebce dostat se ven z jeho stáje.
get a mare in foal the first cover ? Let the wrong stallion get out of his stall.

se ujistíte, že klisna má to krásné, perfektně zbarvené hříbě, které jste vždy chtěli ? Prodejte ji dříve, než porodí.
make sure that a mare has that beautiful, perfectly marked foal you always wanted ? Sell her before she foals.

přivodíte náhlé ochlazení počasí ? Ostříhejte koně.
induce a cold snap in the weather ? Clip a horse.

přivodíte déšť ? Pokoste pole sena.
make it rain ? Mow a field of hay.

vyděláte malé bohatství v koňském obchodu ? Začněte s nějakým velkým.
make a small fortune in the horse business ? Start with a large one.