CITÁTY Z KORÁNU A BIBLE

Poslední aktualizace:


Prosba koně
"Do kopce nežeň mě,
s kopce nehoň mě,
na rovině prožeň mě,
ve stáji vzpomeň mě."
z arabského desatera - od návštěvníka stránek -

Kdo má koně a ctí ho, toho bude ctít také Alláh.
z Koránu

Každé zrno ječmene, které dáš koni, ti Alláh bude počítat jako dobrý čin.
z Koránu

Kdo bude koně vést k úctě Alláhovi, ten se dostane do ráje.
z Koránu

Kdo koně připraví na svatou válku, toho Alláh odmění jako mučedníka.
z Koránu

Zlí duchové nevstoupí do žádného stanu, kde prodlévá čistokrevný kůň.
z Koránu

Když Bůh stvořil koně, pronesl k němu:
"Tobě rovného jsem neudělal, všechny poklady Země teď leží mezi Tvýma očima..."
z Koránu


Zpět na Citáty, přísloví a moudra