ZÁKONITOSTI  A  MOUDRA

Poslední aktualizace:


Váš kůň vás miluje; ne pro váš vzhled, ale pro vaši lásku ( a jídlo! )
Your horse loves you; not for your looks, but for your love ( and food! )

Prodej krávu, kup ovci, ale nikdy nebuď bez koně.

Sell the cow, buy the sheep, but never be without the horse.

Místo ženy je na koni.

A woman's place is on a horse.

Jet nebo nejet ? Jaká hloupá otázka!

To ride or not to ride? What a stupid question!

Podívejte se koni do oka a okamžitě budete vědět, jestli mu můžete důvěřovat.

Look into a horse's eye and instantly you know if you can trust him.

Hoďte vaše srdce přes překážku a váš kůň ho bude následovat.

Throw your heart over a fence and your horse will follow.

Já nepomáhám lidem s koňskými problémy, já pomáhám koním s problémy lidí.

I don't help people with horse problems, I help horses with people problems.

Nikdo nemůže učit jezdectví lépe než kůň.

No one can teach riding better than a horse.

Dobrý trenér může slyšet koně mluvit k němu. Velký trenér může slyšet jeho šepot.

A good trainer can hear a horse speak to him. A great trainer can hear him whisper.

Psí milovníci nesnášejí, když mají čistit psí boudy. Koňští milovníci rádi uklízejí stáje.

Dog lovers hate to clean out kennels. Horse lovers like cleaning stables.

Vy nejste opravdový jezdec, do okamžiku než spadnete dolů.

You are not a true rider until you have fallen off.

Jestliže to máte, je to doživotně. Je to nemoc, na kterou není žádný lék.

If you have it it's for life. It is a disease for which there is no cure.

Já bych čistil 50 stájí, ale nechci se dotýkat mé vlastní místnosti.

I'd muck out 50 stalls but won't touch my room.

Zeptejte se mne na ukázku poezie pohybu a já vám ukážu koně.

Ask me to show you poetry in motion and I will show you a horse.

Život je dobrý; koně dělají ho lepší.

Life is good; horses make it better.

Dcera, která doma nehne prste je to samé dítě, které pospíchá v dešti na kole utrácet celé dopoledne čistěním stáje.

The daughter who won't lift a finger at home is the same child who cycles madly off in the pouring rain to spend all morning mucking out stalls.

Dítě, které k vám chodilo plakat s pořezaným prstem je nyní statečně se usmívající přineseno domů, se zlomenou klíční kostí a neuvěřitelnými pohmožděními - "To nebyla Hnědákova chyba, tatínku!"

The child who ran weeping to you with a cut finger is now brought home smiling gamely, with a broken collar bone and incredible contusions - "It wasn't Brownie's fault,Dad !"

Je mnoho báječných míst na světě, ale jedno z mých nejoblíbenějších je na koňském hřbetě.

There are many wonderful places in the world, but one of my favorite places is on the back of a horse.

Dává nám všechno, co má.
Rychlost, vytrvalost, sílu.
Ale plane v něm i jeho divoký duch.
Byl jiskrou, která zažíhala dávné mýty.
Byl chloubou králů i dobyvatelů.
Byl oporou civilizace.
Pod údery jeho kopyt se utvářely dějiny.
Dodnes má v našich srdcích místo, ona pyšná krása, která nese jméno kůň.
- z dokumentu Koně od National Geographic -

Těmi koni oř, které znáš.
- od návštěvnice stránek -

Čí břeh, toho i ryba, čí kůň, toho i vůz.
- od návštěvnice stránek -

Pro slíbené jeď na rychlém koni.
- od návštěvnice stránek -

Šťastní na koních skáčí, neštastný pěšky se vláčí.
- od návštěvnice stránek -

Kdyby kůň o své síle věděl, nikdo by na něm neseděl.
- od návštěvnice stránek -

Nejkrásnější pohled na zem je z koňského hřbetu.
Milovnice koní

Kůň je tak dobrý, jako jeho nejhorší noha.
- od návštěvnice stránek -

Špatné kopyto špatný kůň.
- od návštěvníka stránek -

Co to měl v hlavě, že se za ním všichni koně obraceli ?
???


Zpět na Citáty, přísloví a moudra