PŘÍSLOVÍ  A  LIDOVÁ  RČENÍ

Poslední aktualizace:


Vojenští koně se těší z bitvy.
Cavalry horses delight in battle.
Čínské přísloví

Dlouhá cesta testuje koně.

A long road tests a horse.
Čínské přísloví

Kůň má větší hodnotu než bohatství.

A horse is worth more than riches.
Španělské přísloví

Kůň je boží dar lidstvu.

The horse is God's gift to mankind.
Arabské přísloví

Jaro a léto jezdí na strakaté klisně.

Spring and summer are riding on a piebald mare.
Ruské přísloví

Ukažte mně vašeho koně a já vám řeknu co jste.

Show me your horse and I will tell you what you are.
Staré anglické přísloví

Chamtivému člověku přátelé jsou daleko,
lenivému koni místa jsou daleko.
Mongolské přísloví

Na koňském hřbetě je ráj srdce.
Arabské přísloví

Veškerá ušlechtilost pochází z koně.
Latinské přísloví

Pohled na svět je nejkrásnější, když prochází mezi ušima koně.
Arabské přísloví

Kůň zná svého jezdce víc, než jezdec svého koně.
Arabské přísloví

Kůň se nechválí srstí, ale rychlostí.
Srbské přísloví

Kůň dobývá slávu kopyty, člověk jazykem.
Afghánské přísloví

Kůň, který nejvíce táhne, ne vždy také nejvíce ovsa dostává.
Hornolužické přísloví

Kůň jest jednou hříbětem, člověk dvakrát dítětem.
Srbské přísloví

Kůň, který táhne, bývá bit.
Francouzské přísloví

Kůň, který ovsa dobývá, nejméně ho jí.
České přísloví

Kůň o dlouhých otěžích rád z koleje vyskakuje.
Polské přísloví

Kůň má čtyři nohy, a přece klopýtne.
Slovenské přísloví

Existují základní tvary krásy: žena, kůň a loď.
Čínské přísloví

Jezdec, který není milován koněm, daleko nedojede.
Gruzínské přísloví

Koně poznáš v horách, přítele v nouzi.
Mongolské přísloví

Sklo se rozbije, vína je najednou málo, přátelé také selžou, ale kůň mě v jistém cvalu ponese po všech cestách.
Islandské přísloví

Koně poznáš, když je bahno, chlapa při pití.
Srbské přísloví

Upadne i kůň za sto dukátů.
Srbské přísloví

Ženu, pušku a koně ať muž ukazuje, ale do náruče nepůjčuje.
Srbské přísloví

Koně se nechají přivést k vodě, ale nedají se přinutit, aby pili.
Švédské přísloví

Kozel je nebezpečný zepředu, kůň zezadu a hlupák ze všech stran.
Židovské přísloví


Zpět na Citáty, přísloví a moudra