Velmi dlouho jsem přemýšlel, zda návod na tento velmi žádaný a efektní trik na této stránce vůbec uveřejnit. Právě vzhledem k této popularitě si myslím, že by bylo škoda ho sem nezahrnout, nicméně je třeba hned na úvod upozornit případné zájemce, že se jedná o VELMI NEBEZPEČNÝ CVIK A TO NEJEN PRO VÁS, ALE I PRO KONĚ.
Bohužel vám zde neposkytnu žádný konkrétní podrobný návod, jako v případě některých ostatních triků, spíše několik indicií a odkazů na další zdroje informací (pouze v angličtině), podle kterých by člověk, který již dokázal svého koně naučit některý složitější cvik, měl přijít na způsob, jak svého koně přimět i ke vzepnutí. Problematika výcviku tohoto triku je velmi rozsáhlá, na zahraničních webech najdete sáhodlouhá pojednání o různých způsobech výcviku a pilování cviku, včetně varianty vzepnutí z vysoké školy - levády a pesády *. Cviky pro začátečníky to ale rozhodně nejsou !
Jistě, kdo z nás alespoň jednou nezatoužil to svého koně naučit ? Ale stojí to riziko za to ? Myslím, že na tuto otázku by si měl každý poctivě odpovědět a sáhnout si do svědomí ještě dřív, než začne o tréninku tohoto cviku skutečně uvažovat.
Nejde jen o to, že vás může kůň nechtíc zranit (např. při dopadu), ale také o to, že chybou ve výcviku nebo špatným odhadem svých možností můžete u svého koně vytvořit velice nebezpečný a těžko odstranitelný zlozvyk, snadno se totiž může stát, že kůň bude vzepnutím odpovídat na vaše další požadavky, nebo že zjistí, že nejste s to ho ovládat, a nebo to bude brát jako velkou legraci. Nebezpečí ale nehrozí jen vám, kůň může naučené předvést komukoliv jinému, stájníkem počínaje a cizím děckem konče. Není snad třeba připomínat, že vás kůň může přední nohou i zabít. A koneckonců i kůň samotný je ohrožen - ne vždy totiž dokáže správně odhadnout své možnosti a může se převrátit na záda. A je víc než jisté, že tento pád nemusí vždy skončit šťastně.

Zejména u tohoto cviku je velmi důležité důsledně dodržovat pravidlo: NEODMĚŇOVAT KONĚ ZA PROVEDENÍ CVIKU, POKUD JSTE HO PŘEDTÍM O PROVEDENÍ NEPOŽÁDALI !!!

Jako u ostatních cviků i zde je třeba svého koně dobře znát a vědět, za jakých situací se kůň vzpíná a na jaký podnět. Cest jak koně přimět se vzepnout je mnoho. Někteří lidé vzepnutí učí ze sedla, někdo ze země, někdo při výcviku používá jakýsi podstavec, na který se kůň nejdřív učí předními vyskakovat ....
Většina koní se ale vzpíná málo a pokud, tak je to především v rámci her nebo bojů ve stádě. Je pochopitelně snadnější jen posílit žádoucí chování, než se ho snažit zcela od začátku naučit. Dle mého názoru je ale zcela nevhodné pokoušet se koně například vyděsit s bičem a posilovat tak vzepnutí jako součást obrany - mám za to, že touto metodou je větší pravděpodobnost, že kůň bude vzepnutí používat i při dalších vypjatých situacích nebo třeba po pobídce bičem na lonži.

Osobně jsem svojí kobylku tento cvik chtěl naučit především proto, abych dokázal sám sobě, že to zvládnu - ale nikdy bych s tím nezačal, kdybych v ní neměl 100% důvěru (vybudovanou např. v průběhu výcviku ostatních kousků) a kdyby to prostě nebyla taková pohodářka, jaká je. A pochopitelně jsem byl připraven s výcvikem kdykoliv přestat....
Pro zajímavost zde uvedu způsob, jakým jsem ji to naučil, protože nepředpokládám, že by mne v tomto krkolomném způsobu někdo následoval. Pokud přece jen, je třeba být velmi opatrný a rozhodně nenechat koně jít přes sebe.
Před cca 2 roky jsem párkrát občas zlehka zkoušel přivést ji alespoň k náznaku vzepnutí ze země i ze sedla, ale jednak jsem nevěděl jak na to a jednak bylo očividné, že tato cesta je natolik neschůdná (naše kobylka se nevzpíná až na jakési náznaky při hře na honěnou s námi - jen cca 2 x), že jsem víceméně rezignoval a rozhodl se na to vykašlat.
Až před cca rokem, když jsem s ní jednoho dne blbnul v kruhovce a opět po ní požadoval, aby na povel přicválala a postupně zkracoval vzdálenost, na kterou měla přicválat až na 1-2 cvalové skoky, mi náhle došlo, že tohle by mohl být základ vzepnutí. Postupně jsem s ní tedy pracoval na jakémsi přiskočení a odtud to už byl ke vzepnutí jen krůček. Ale než se výsledek dal označit za jakési takési vzepnutí, trvalo to dost dlouho. Zpočátku to bylo jen jakési hození hlavou s výskokem cca 15 cm, postupem času zvládala větší výskok, ale s poněkud napnutými předními až k současnému stavu, kdy už to zhruba jako vzepnutí vypadá. Je ale evidentní, že klisna tento cvik nemá příliš v oblibě - dle mého názoru zejména z toho důvodu, že nechápe, proč by měla předstírat jakýsi útok, když nic takového absolutně nemá v úmyslu a zpravidla se snaží hned po dopadu na zem přitulit, jako že o nic nejde. Z tohoto důvodu již nijak zvlášť neusiluji o nějaké další zlepšení a jsem smířen s tím, že "divoký mustang" z ní nikdy nebude.

ODKAZY na další zdroje informací (v angličtině, nutná registrace): http://groups.yahoo.com/group/essentialtricktraining
http://groups.yahoo.com/group/ImagineaHorse


* PESADA - "v pesádě nesou silně ohnuté klouby zadních nohou pod těžištěm veškerou váhu koně a jezdce. Současně se zvedá předek se silně ohnutými předními předními končetinami tak vysoko, že linie zad je ve 45 úhlu k zemi. Kůň je na zadních nohou absolutně vyvážený, z toho se odvozuje název lekce - pesada = váha. Pesada se připravuje z levady. To je kratší a nižší zvednutí stejným způsobem. Doporučuje se vičit v pesadě pouze takové koně, kteří při práci na ruce nebo mezi pilárami sami tuto lekci nabízejí." - z knihy Učebnice jezdectví díl 2. - Vzdělávání pro pokročilé.

Jeden z raných pokusů ....
Pomalu se lepšíme ....


Poslední aktualizace: Optimalizováno pro IE 6, rozlišení 800x600, e-mail: Denis Gacek
Materiál pro tyto stránky částečně čerpán (v zájmu upřesnění, doplnění a kontroly vhodnosti postupů) z několika zahraničních zdrojů : Pure Illusion Arabians&Crossbreeds, Why Teach Your Horse Tricks, Equusite.com, Tricky Horses, Trick Horse Training, Essential Trick Training, Horsetricks, Imagineahorse a z mých vlastních zkušeností.