1. Úvod   2. Co by měl umět Váš kůň ?
3. Jak učit koně cirkusové kousky ?   4. Jaký druh příkazů používat ?
5. Jak koně odměňovat ?   6. Čím začít ?
7. Bezpečnostní pravidla   8. Běžné problémy


1. ÚVOD
Naučit koně nějaký trik není těžké, ale je třeba HODNĚ TRPĚLIVOSTI A ČASU. Váš kůň vám musí důvěřovat, protože ho budete žádat, aby dělal cosi nepřirozeného. Trestání koně nebo zlost bude překážet vašemu pokroku. Pokud kůň nechápe, co po něm chcete, bude frustrovaný a zmatený. TOLERANCE, TRPĚLIVOST A HODNĚ CHVÁLENÍ JSOU KLÍČEM K VAŠEMU ÚSPĚCHU. A samozřejmě pamlsek jako odměna.
Učením cirkusových kousků otevíráte řadu kontaktů mezi vámi a vaším koněm. Váš kůň se naučí, že tím, že Vám bude věnovat pozornost něco získá. Může to být buď odměna nebo pochvala. Váš kůň se takto stane citlivější k vašim příkazům a také vám bude věnovat větší pozornost.
Učíte vašeho koně učit se. S každým dalším cvikem bude pro vašeho koně snadnější, aby se učil novým kouskům. Vy jste se také ve škole učili spoustu různých věcí, ale všichni jste začínali abecedou a počítáním do deseti. Čím lépe je naučíte základy, tím snadnější bude naučit je těžší věci.
Je třeba mít na paměti, že každý kůň je jiný, každý má jinou vnímavost, jinou povahu a jinou schopnost učení a tomu je třeba přizpůsobit tempo výcviku a celkový přístup. Obvykle není vhodné srovnávat rychlost vašeho postupu s někým jiným.
Cokoliv děláte, dokonce i v případě, že jste odrazeni, nedovolte, aby byl odrazen i váš kůň. Nepřestávejte ho chválit a on se nepřestane snažit. Někdy je také vhodné si od cvičení na chvíli odpočinout a stává se, že když k tomu pak vrátíte, jde to lépe. Ale nevzdávejte se úplně.
Musíte správně načasovat pochvalu a odměny. Musíte POUŽÍVAT PŘEDSTAVIVOST, když hledáte způsoby, jak přimět vašeho koně dělat věci, které nezná. Brzy porozumí, že chcete, aby sám vyvinul nějakou snahu, místo toho, aby sebou nechal jen pasivně manipulovat.
NESPĚCHEJTE, některé kousky jsou fyzicky těžké a tak je potřeba při cvičení postupovat pomalu a jemně. Koňské svaly se potřebují učit uvolnit se v nové pozici. Jestliže postupujete příliš rychle a váš kůň se zraní nebo poleká, bude těžké to pak překonat.

2. CO BY MĚL UMĚT VÁŠ KŮŇ ?
Nejprve si musíte být jistí, že máte koně pod kontrolou. Teprve když je poslušný a respektuje vás, můžete začít s cirkusovými kousky pro zábavu. Jestliže nejste schopni být pánem situace, mohou být triky i nebezpečné.
Předtím, než začnete cvičit, měl by váš kůň zvládat základní návyky, jako je nechat se vést, zastavit, být uvázaný, nechat si zvedat nohy a respektovat vás.

Některé všeobecné požadavky:
1. Kůň vám musí věnovat pozornost.
2. Kůň vám musí dovolit dotýkat se všech částí jeho těla a nechat se sebou manipulovat.
3. Kůň se musí pohybovat směrem od tlaku.
4. Kůň musí být schopný klidně stát na prověšeném vodítku, nebo volně v hale či na oplocené jízdárně nebo kruhovce.
5. Kůň musí přijímat opravu bez rozrušení nebo agresivity.
6. Kůň by neměl vstupovat do vašeho prostoru, pokud nedostane svolení a nebo přinejmenším by se na vás neměl tlačit.
7. Kůň rozumí použití biče jako rozšíření vaší paže a nikoliv jako trestu.
8. Kůň přijímá klidně základní vybavení (ohlávka, vodítko, uzdečka ...).

Ideální je, pokud je váš kůň klidný, ochotný, přátelský a na jídlo orientovaný. Učit můžete v podstatě jakkoliv starého koně. Samozřejmě jestliže začínáte s mladým koněm, musíte se držet pravidla práce v mnoha krátkých lekcích a můžete střídat učení triků s učením základního chování (klidně stát, nechat se vodit, zvedat nohy, couvat), tím pro něj bude práce zajímavější.

3. JAK UČIT KONĚ CIRKUSOVÉ KOUSKY ?
Metoda, která se používá pro učení cviků se nazývá podmiňování a posilování. Požádáte koně o cvik, třeba políbení na tvář a pokud udělá něco podobného polibku odměníte ho nějakým pamlskem, třeba kouskem mrkvičky. Většinou nebudete schopni docílit celého cviku ihned, takže postupujete krok za krokem. Postupně zvládnete celý cvik najednou.

Zde je několik jednoduchých pravidel, která by jste měli znát, než začnete svého koně něco učit:
1. Lekce musí být krátké. Koně se nedokáží příliš dlouho soustředit. Je bezúčelné unavovat koně dlouhými lekcemi. Deset patnáct minut je optimální množství času pro práci na něčem novém.
2. Buďte vytrvalí. Velmi krátké cvičení každý den je to, co je potřeba. Nevynechávejte dny pokud můžete. Krátké lekce každý den dávají vašemu koni čas, aby o tom mezitím přemýšlel. I když třeba kůň během lekce tak úplně nepochopil, co od něho žádáte, zcela jistě to nebyla ztráta času. Bude trvat několik lekcí, než si vytvoří spojení mezi svým činem a odměnou. Buďte trpěliví a netlačte na něj.
3. Dávejte mu za práci odměnu. Je vhodné, aby kůň nepracoval nasycený. Pamlsky po jídle nebudou mít takový efekt, jako když je váš kůň opravdu hladový. Když používáte pochvaly, pamatujte si, že kůň, který právě strávil osamoceně několik hodin bude více reagovat na laskavé slovo a pohlazení, než kůň, se kterým jste již ten den nějaký čas strávili.
4. Buďte trpěliví. Někteří koně se učí rychle a jiní pomalu. Kůň, který již umí jeden nebo více triků se bude novým kouskům učit mnohem rychleji než kůň, který je celý život zvyklý pouze nosit jezdce. Takový kůň si obvykle nevšímá, co říkáte nebo děláte, protože to nemá co dělat s ježděním a pravděpodobně bude nejprve ignorovat vaše hlasové povely.
5. Malé pokroky. Všechno co s koňmi děláme, je postaveno na malých krůčcích.

Jestliže váš kůň začne provádět nějaký cvik, aniž by jste ho o to požádali, nedávejte mu pamlsek. Je velice důležité neodměnit koně za cvik, o který jste ho nežádali. Musí vědět, že odměnu dostane pouze když bude reagovat na vás.
Učte koně vždy jen jeden jediný cvik a nezačínejte s novým, dokud váš kůň dokonale nerozumí povelu a zcela perfektně cvik nezvládá. Pokud ho budete učit současně víc než jeden cvik, může ho to plést a vy se ocitnete v bludném kruhu.
U všech cirkusových cviků existuje nebezpečí, že je kůň bude vykonávat i mimo trénink a stane se z nich nepříjemný zlozvyk (hrabání nohou apod.). Proto provádějte výcvik výhradně na jízdárně nebo v hale, tedy v místech, kde je kůň zvyklý pracovat a soustředit se na člověka.
Pro cvičení je třeba vybrat si místo, kde budete mít na cvičení co možná největší klid a kde vašeho koně nebude nic rozptylovat od práce. Ideální je samozřejmě hala, ve které můžete být sami, nebo třeba obedněná kruhovka, i když tam se může kůň cítit poněkud stísněně.
Nepřestávejte opakovat krok za krokem a odměňujte vašeho koně za snahu. Buďte trpěliví, než se nový cvik naučí, může to trvat dlouhou dobu, možná i celé týdny.

Je také doporučováno předem si rozebrat cvik na malé kousky a sestavit si jasný plán, který budete dodržovat. Vypadá to sice jako zbytečnost zejména pro některé jednoduché cviky, ale bude vám to pomáhat při komplikovanějších věcech. Dokonce i pro jednoduchý trik, jako je úsměv, by jste měli mít naplánované kroky:
1. Požádáte o úsměv (kteroukoliv metodou ), odměníte koně za pokus.
2. Jakmile kůň reaguje, chcete lepší reakci, do okamžiku než získáte opravdový úsměv.
3. Jakmile máte dobrý úsměv na jasný povel, začnete zjemňovat pomůcky a snižovat odměnu.
4. Jakmile máte dobrý úsměv na minimální pomůcku, zkoušíte to dále na nových místech atd. ...
Vaše tréninkové metody se budou postupně měnit a stávat se jasnějšími a snazšími.

4. JAKÝ DRUH PŘÍKAZŮ POUŽÍVAT ?
To záleží na vás. Můžete mluvit v nějakém jazyce, který máte rádi nebo si vymyslíte své vlastní příkazy. Váš kůň rozdíl nepozná. Používejte gesta spolu s hlasovým příkazem a získáte mnohem lepší odezvu než na pouhý hlasový povel. V každém případě ale musí být povely a pomůcky pro koně od počátku srozumitelné a zřetelné.
Mnoho koní není zvyklých naslouchat slovům, která říkáte. Aby se to naučili, potřebují čas. Postupně můžete své signály redukovat a působení na koně nebude tak viditelné.
Aby váš kůň dokázal správně zareagovat, je důležité, aby jste po dobu výcviku nějakého kousku používali stejný hlasový příkaz, stejný tón hlasu, stejná gesta a pozici těla. Měli by jste být při výběru pomůcek (povel, gesto) opatrní, zasádně si vybírejte pomůcky, které jsou od sebe dostatečně odlišné a nebudou způsobovat konflikt při učení dalších cviků.

5. JAK KONĚ ODMĚŇOVAT ?
Klíčem je najít něco, díky čemu bude váš kůň ochotný a motivovaný, ale zároveň ho to nevyruší od práce. Nejčastěji používané odměny pro koně jsou: jídlo, pochvala a pohlazení nebo podrbání.
Jako odměna se mi nejvíce osvědčilo podávání pamlsků, ale vypozoroval jsem, že naše kobyla má raději kousek mrkve nebo jablka, než klasické bonbóny pro koně, které se dají koupit v koňských obchodech a pokud jí nabídnu něco, co jí doopravdy chutná, jsou její reakce mnohem vstřícnější.
Používání pamlsků jako odměny někdy přináší problémy, zejména pokud je kůň nevychovaný a lepí se na vás, když manipulujete s pamlsky. V tom případě můžete uvažovat o použití "clicker" tréninku, při kterém budete "clicker" používat jako signál - kůň nebude hledat pamlsek dokud neuslyší kliknutí.
Pokud nechcete, aby si kůň spojoval vaše ruce s jídlem, je možné mu pamlsky dávat do kbelíku nebo na zem.
Nenechte se dostat do situace, kdy je kůň zainteresovanější do jídla, než do provedení toho, co chcete. Kůň musí vědět, že nejprve musí něco udělat, aby dostal odměnu. Pak vás začne žádat, aby mohl něco udělat, místo toho, aby vás žádal o jídlo.
Také potřebujete mít jedno specifické slovo, které budete svému koni opakovat, když něco udělá správně. Můžete toto slovo také používat jako odměnu spolu s chválou, když se pokusí vám vyhovět.
Taktéž pokud učíte jakýkoliv cvik, je dobré cvičit s a bez žrací odměny. Je to praktické, když nemáte ihned po ruce pamlsek. Jakmile dokončil cvik, střídejte pochvalu a žrací odměnu. Jednou mu pamlsek dejte, podruhé ho jen pochvalte a napotřetí mu pak můžete dát znovu pamlsek. Začne pracovat ať máte odměnu nebo ne. Pokud zcela vyloučíte pamlsky, kůň ztratí motivaci a nebude cvičit jako předtím, takže je důležité odměňovat ho pamlskem často.

VAROVÁNÍ : I když je systém tréninku formou odměn jedním z nejlepších na světě, může být použit i v nevhodnou chvíli. NEODMĚŇUJTE NEKOREKTNÍ PROVEDENÍ! V jednotlivých tréninkových fázích si musíte být jisti, že kůň udělal přesně to, co jste chtěli a nevynucuje si odměnu. Jestliže nebudete vyžadovat absolutní přesnost v tom, o co koně žádáte, můžete ho nejen zmást, ale může to i zpomalit proces tréninku. Doporučuje se, aby děti, které se pokouší učit cviky, byly pod dohledem rodičů, kteří dohlédnou, aby kůň nebyl příliš dychtivý a nechňapal po odměně.

6. ČÍM ZAČÍT ?
Je důležité znát osobnost vašeho koně předtím, než si vyberete některý z kousků, kterým začnete. Nevybírejte si něco, co by se snadno mohlo stát obtížným chováním. Nezačínejte ničím složitým, ale vyberte si něco jednoduchého. Pamatujte si, že první triky jsou stavební kameny pro další práci. Těmi posílíte jeho důvěru a naučíte ho dovolit vám manipulovat s jeho tělem. Čas strávený na jednoduchých cvicích zrychlí proces učení, když se později dostanete ke komplikovanějším cvikům. Také trik, při kterém bude váš kůň ve zranitelnější pozici (úklona, lehnutí), se vám bude snadněji učit, když už si váš kůň k vám vybudoval důvěru při učení snadnějších cviků.
Potřebujete si tedy vybrat cvik, při kterém máte dobrou šanci na úspěch, jinak budete oba frustrovaní. Zamyslete se nad tím, v čem je dobrý a zda to u něho neodstartuje nějaké nežádoucí chování. Mnoho lidí začíná jednoduchými triky, takovými jako třeba úsměv nebo zvednutí něčeho.
Není stanoven žádný přísný postup učení. Některé kousky budou snadnější pro některé koně než jiné.

Je ale důležité udržovat tyto přirozené a obvykle používané sledy:
úklona » kleknutí » lehnutí » sednutí
zvedání nohou » polka » španělský krok.

POZOR: důrazně nedoporučujeme začínat celý výcvik takovými cviky jako je úklona, lehnutí a vzepnutí, ačkoliv jsou velice efektní. Tyto cviky mohou být nebezpečné jak pro vás, tak pro vašeho koně, od kterého vyžadují velkou pružnost a hbitost. Začněte výuku základním "sčítáním a odečítáním" než přejdete na "geometrii".

7. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
Učení cirkusových kousků může být tak trochu jako otevírání pověstné Pandořiny skříňky. Jakmile váš kůň pochopí, že ho odměníte za nové neobvyklé chování, mohou se tyto nové kousky stát obtížně kontrolovatelné. To je důvod, proč by měl být váš kůň před začátkem výcviku dobře vychovaný a proč je třeba ho nové věci učit opatrně a podle předem promyšleného plánu.
Bezpečnost je asi nejdůležitější hledisko výcviku a vy by jste měli brát velké ohledy na bezpečí své i vašeho koně. To by mělo být to nejpřednější, kdykoliv svého koně cvičíte. Některé cviky mohou dostat vašeho koně do nemotorných nebo neobvyklých pozic a tak je třeba se ujistit, že nemůže dojít ke zranění. To platí zejména při učení úklony, pokleknutí a lehnutí. Nestůjte příliš blízko koně, může ztratit rovnováhu. Učte tyto cviky v hale, na pískové jízdárně nebo někde, kde je měkký povrch. Je vhodné při tom používat vycpávky na přední nohy koně. Nepokoušejte se to koně učit na betonu nebo jiném tvrdém povrchu. Kdyby kůň ztratil stabilitu, mohl by se zranit. Nedoporučuje se učit tyto cviky hříbata a při výcviku starších koní je třeba opatrnost.

8. BĚŽNÉ PROBLÉMY
Začátečníci mají někdy problém s koněm, který je znuděný nebo roztržitý. Necvičte stejný kousek příliš dlouho. Jakmile dosáhnete nějakého malého zlepšení, odměňte koně a přesuňte se nebo ho pusťte. Jistě nechcete, aby se váš kůň stal znuděným. Učit cirkusové kousky vyžaduje spoustu času a opakování, ale je potřeba při tom udržet jeho zájem.
Další chybou je opakovat kousek znovu a znovu. Nechte ho mezi cvičením projít okolo, přesunout se na jiné místo a dejte mu čas o tom přemýšlet. Držte se pravidla krátkých lekcí. Vy určitě také nechcete pracovat příliš dlouho na stejné věci. Váš kůň pozná, kdy má dost. Proto je tak důležité mít v hlavě plán, aby jste poznali každé malé zlepšení a nepožádovali příliš mnoho.
Další problém je kůň, který neřídí se pravidly. Návod říká dělejte to tak a tak... a váš kůň bude dělat to a to..... Ale co v případě, že tomu tak není ? Je snadné vyvinout větší tlak, aby jste koně přiměli to udělat, ale to může vést k tomu, že bude váš kůň napjatý. A napjatý nebo vystrašený kůň může vyhovět jen ze strachu. Tím se ale neučí. Můžete tedy zkusit problém vyřešit z jiného úhlu. Když víte, čeho chcete dosáhnout, je třeba přijít na způsob, jak vysvětlit první krůček vašemu koni. Nemusíte přijít s úplně novým způsobem, jak učit ten který cvik, ale můžete si postup pro vašeho koně přizpůsobit. Přizpůsobte své metody nové situaci, aby se váš kůň mohl učit v uvolněném a klidném prostředí. Jedna metoda nejde použít na výcvik všech koní, v kterýkolv čas a na jakémkoliv místě, takže buďte přizpůsobiví a nebojte se zapojit vlastní fantazii.
Pokud se rozhodnete pracovat na několika cvicích zároveň, musíte být opatrní, zvláště, jestli je nový cvik podobný tomu, na kterém již pracujete. Pamatujte si, že jestliže chcete, aby byl váš kůň úspěšný a pracujete na několika cvicích zároveň, musíte používat velmi, opravdu velmi zřetelné a jasné povely a gesta.
Jestliže doufáte, že jednoho dne uspořádáte se svým koněm vystoupení pro veřejnost, musíte se ujistit, že máte opravdu dokonalou přípravu. Pro začátek této přípravy opakujte lekce na nových místech. Nebuďte znechucení, jestliže bude váš kůň na novém místě nesoustředěný. Berte ho na taková místa často a dejte mu šanci si vše prohlédnout, než ho požádáte o nějaký cvik. Vaše pomůcky budou nejspíš muset být zpočátku, než začne dávat pozor, o něco zřetelnější. Čím víc budete s koněm pracovat na nových místech a požadovat obvyklý dobrý výkon, bez ohledu na dění okolo, tím by se měl stávat vůči rušivým vlivům odolnější. Ale bude to nějaký čas trvat.

Studijní materiály v češtině:
Jediným dostupným studijním materiálem v češtině, o kterém vím, je videokazeta Nathalie Penquitt - Škola pro koně, kterou prodával JK Amigo (vydavatel časopisu HobbyHorse) za zhruba 900,- Kč. Pro názornost je samozřejmě vhodné ji shlédnout, ale na cca 40 minut dlouhé pásce je cirkusovým kouskům věnována jen asi 1/3.

ZÁVĚR:
Výuka cirkusových kousků není jen zábavou, ale váš kůň se stává bystřejším. Je k tomu potřeba pouze deset až patnáct minut jednou nebo dvakrát denně a klíč je v trpělivosti. Vše dělejte po malých krůčcích a svého koně nadšeně odměňujte. Dodržujte krátkou dobu cvičení a především bavte se.

[CNW:Counter]


Poslední aktualizace: Optimalizováno pro IE 6, rozlišení 800x600, e-mail: Denis Gacek
Materiál pro tyto stránky částečně čerpán (v zájmu upřesnění, doplnění a kontroly vhodnosti postupů) z několika zahraničních zdrojů : Pure Illusion Arabians&Crossbreeds, Why Teach Your Horse Tricks, Equusite.com, Tricky Horses, Trick Horse Training, Essential Trick Training, Horsetricks, Imagineahorse a z mých vlastních zkušeností.