K tomutu cviku můžete přistoupit až když váš kůň bezpečně ovládá kompliment a horskou kozu, je při cvičení klidný a již jste si alespoň částečně získali jeho důvěru.
V dostupných zdrojích se rozlišuje styl ležení na dva různé cviky - lehnutím je nazývána poloha, při které kůň leží na břiše a nohy má složené pod sebou, pokud kůň leží na boku, je cvik nazýván hraní mrtvého. Kůň by se měl nejprve naučit klidně ležet, než přejdete ke hraní mrtvého.
Nepředpokládejte, že složit koně půjde tak snadno jako se psem a nebo že se vám podaří koně nějak převrhnout.
U tohoto cviku je třeba být velmi opatrný, ať už se to týká bezpečnosti nebo postupu. Buďte připraveni na to, že kůň může být zpočátku vystrašený a že pokud si lehne, bude zřejmě chtít zase rychle vstát. Než zůstane v klidu ležet, nebo než se vám podaří položit ho několikrát za sebou, bude to nějaký čas trvat. Je třeba stále myslet na to, že pokud kůň leží, je v podstatě bezbranný a pokud se položí na váš pokyn, jen tak, bez toho, aby jste ho při tom nějak svazovali a strhávali dolů, je to od něho projev velké důvěry ve vás. Postupujte proto klidně a s rozvahou, aby jste jeho důvěru nezklamali. Cvičte výhradně na měkkém, nepříliš hlubokém povrchu (vhodná je například vrstva hoblin), někdy je doporučováno použít na koňské nohy ještě vycpávky. Vhodné místo je základem úspěchu, proto musí být zvoleno velmi odpovědně, tak aby se tam kůň cítil bezpečně a uvolněněně. Používání tohoto stejného místa při výcviku je dobrou pomůckou. Až kůň pochopí, co od něho chcete, můžete to zkoušet i jinde.
Je jistá pravděpodobnost, že ve chvíli, kdy se váš kůň naučí lehnout si, bude si lehat pokaždé, když ho požádáte o nějaký podobný cvik jako např. kompliment, úklonu apod. Je proto třeba mít pro každý cvik jiné, snadno rozlišitelné povely a gesta a důsledně dodržovat zásadu nepodávání pamlsku, pokud kůň dělá něco jiného, než o co jste ho požádali.

Existuje několik různých způsobů, jak koně naučit lehnout, některé jsou rychlejší (různé svazování, vyvazování....) a některé pomalejší (nácvik z horské kozy, vodění do malého kolečka, pochvala při válení atd.). Ne každý způsob je vhodný a účinný na každého koně.
Mně se osvědčil způsob založený na cviku horská koza - postup můžete vidět na sérii fotografií. Tento způsob je založen na přirozeném postoji lehajícího si koně. Tušírovacím bičíkem si postavíme koně do pozice horské kozy a buď můžeme rovnou nabídnout dole pamlsek nebo zvedneme a podržíme koni jednu přední nohu a poté pamlsek nabídneme, stejně jako při nácviku komplimentu. Nezoufejte, pokud se vám nebude dařit koně položit třeba několik lekcí. Buďte trpěliví a zachovávejte klid. Pomůckou může být třeba krátká lekce ihned po ježdění, kdy váš kůň bude sám toužit po tom, moci se vyválet. Pokud se vám podaří koně položit, hodně ho chvalte a dejte mu odměnu. Dávejte pozor, aby vás nezranil, kdyby se začal válet. Zpočátku bude velkým úspěchem položit koně jedenkrát za lekci, pokud se vám to povede, lekci ukončete.

BHA - liggen op commando - http://www.horsemanship.org/grondwerk/liggen.html
BHA - liggen op commando - http://www.horsemanship.org/grondwerk/liggen.html
BHA - liggen op commando - http://www.horsemanship.org/grondwerk/liggen.html
BHA - liggen op commando - http://www.horsemanship.org/grondwerk/liggen.html

BHA - liggen op commando - http://www.horsemanship.org/grondwerk/liggen.html BHA - liggen op commando - http://www.horsemanship.org/grondwerk/liggen.html

BHA - liggen op commando - http://www.horsemanship.org/grondwerk/liggen.html BHA - liggen op commando - http://www.horsemanship.org/grondwerk/liggen.html

BHA - liggen op commando - http://www.horsemanship.org/grondwerk/liggen.html
BHA - liggen op commando - http://www.horsemanship.org/grondwerk/liggen.html BHA - liggen op commando - http://www.horsemanship.org/grondwerk/liggen.html

Další možností je přimět koně pokleknout a poté mu stočit hlavu na stranu. Nejde o to koně strhnout na zem, ale vyčkat, jak se sám rozhodne. Pomoci nám může tlak bičíkem (tyčkou apod.) na stehno koně, s tím, že budeme předpokládat, že kůň půjde proti tlaku. Je možné, že po zatlačení se vám kůň zvedne, předejdete tomu pohlazením oblasti a teprve poté následuje tlak.
Někteří lidé postupují tak, že prostě vytvoří hromadu hoblin a přivedou koně po ježdění nebo koupání k této hromadě a kůň se sám položí a vyválí. Stačí jen podchytit toto chování a odměňovat koně, když je dole.

Teprve když váš kůň umí v klidu ležet na břiše, můžete ho zkusit položit na bok. Stačí jen zlehka zatlačit na kouhoutek a krk koně. V této chvíli by vám již měl věřit natolik, že se nechá bez obtíží povalit. Pozor, nepřistupujte příliš blízko k jeho nohám, pokud by sebou nějak škubnul, mohl by vám nechtíc ublížit.

http://www.wiemers.at/eva.wiemers/eva_wiemers.html http://www.schullandheim-plank.de/basisund.htm http://www.schullandheim-plank.de/basisund.htm VIOLA

Pokud toto již bez problémů ovládáte, můžete přistoupit k nácviku SEDNUTÍ.

Poslední aktualizace: Optimalizováno pro IE 6, rozlišení 800x600, e-mail: Denis Gacek
Materiál pro tyto stránky částečně čerpán (v zájmu upřesnění, doplnění a kontroly vhodnosti postupů) z několika zahraničních zdrojů : Pure Illusion Arabians&Crossbreeds, Why Teach Your Horse Tricks, Equusite.com, Tricky Horses, Trick Horse Training, Essential Trick Training, Horsetricks, Imagineahorse a z mých vlastních zkušeností.