Tento cvik je gymnastické cvičení, při kterém se posiluje a protahuje svalstvo hřbetu a zádě a zároveň tím zvyšujete ohebnost a zlepšujete rovnováhu vašeho koně. http://www.belvedereblue.com/Spočívá v podsunutí zadních končetin pod tělo, se současným snížením hlavy - viz obrázek (my ovšem nebudeme cvik provádět na žádném podstavci). Cvik je vhodný jako příprava další náročnější cviky - např. lehnutí - (když si kůň chce lehnout, je toto pro něj výchozí poloha) a pro některé koně je tedy postavení do této pozice impulsem k lehnutí.
Zpočátku je třeba tento cvik provádět s pomocníkem, který drží koně u hlavy, aby kůň neměl možnost vykročit dopředu. Vy zatím tušírujete zadní nohy (viz. Zvedání nohou). Úkolem je, aby se noha při zvednutí posunula o kousek dopředu. Jakmile se tak stane, oddálíte bič. Vpředu je třeba dát koni prostor pro snížení hlavy, aby mohl udržet rovnováhu.
Zpočátku je možné koni pomoci také rukou - když kůň zvedne nohu, můžeme ho mírným tlakem přimět posunout tuto nohu kousek víc pod tělo. Když to jde dobře, dáme koni odměnu a necháme ho uvolnit - vykročit kupředu.

Pokud toto již bez problémů ovládáte, můžete přistoupit k nácviku LEHNUTÍ.


Poslední aktualizace: Optimalizováno pro IE 6, rozlišení 800x600, e-mail: Denis Gacek
Materiál pro tyto stránky částečně čerpán (v zájmu upřesnění, doplnění a kontroly vhodnosti postupů) z několika zahraničních zdrojů : Pure Illusion Arabians&Crossbreeds, Why Teach Your Horse Tricks, Equusite.com, Tricky Horses, Trick Horse Training, Essential Trick Training, Horsetricks, Imagineahorse a z mých vlastních zkušeností.